โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

qrcode_38644442_c1a1ca7128fb65dc8fe835f8efbd3324.png     

คลิก https://drive.google.com/file/d/15kgfNfRJ76fzH7rdLUNMtjGL-cpnSHcy/view?usp=sharing