ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

 

https://drive.google.com/file/d/1Z3AYibSgUBe4AcmQuiMVxaRu5s1psA97/view?usp=sharing