ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

 

คลิก https://drive.google.com/file/d/1kbDFA-CXT2G3nGLwRmsjDtZQrGqeH5ah/view?usp=sharing