โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวพิมพ์มาดา ทองคำ ชั้น ม.6/3 นักกีฬาเทนนิส โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันรายการ Thailand World Juniors J60 ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2566

ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

S 39960591 0

 


https://www.facebook.com/suphanburispss.spss