วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง ครั้งที่ 4/2567

โดย รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานบริหารภาคกลาง

และรองอธิการบดีวิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตสมุทราสาคร

และผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาอ่างทอง โรงเรียนกีฬาชลบุรี โรงเรียนกีฬานครนายกเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมกรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

445179630 4539992852893362 6969793795902172194 n


https://www.facebook.com/suphanburispss.spss