โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดี กับ กีฬากรีฑา

นำโดยนางทัศนีย์ เสริมศิริ หัวหน้างานกีฬากรีฑา พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ปลาทิพย์ ผู้ฝึกสอนกีฬา ,น.อ.(พิเศษ) อนุวัตร เสริมศิริ ผู้เชี่ยวชาญและ

นางสาวจุฑาภัทร ชอบจิต ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา นำนักกีฬา จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2567

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาฯ จังหวัดปทุมธานี